KLAPY DYMOWE

Dach jest elementem, który w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowe budynku. Zastosowanie na nim urządzeń oddymiających (systemu oddymiania) pozwala na bezpieczniejszą ewakuację ludzi, łatwiejszą lokalizację źródła pożaru, a także wpływa na zmniejszenie zagrożenia dla konstrukcji dachu poprzez obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia. Urządzenia oddymiające, zgodnie z §2 ust.1 pkt. 7 rozporządzenia MSWiA z 21.04.2006 r., zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych.

Klapa dymowa

to urządzenie przeznaczone do grawitacyjnego odprowadzania gazowych produktów spalania oraz ciepła powstającego podczas pożaru. Klapa dymowa może być także wykorzystana do doświetlania pomieszczeń oraz ich przewietrzania. Klapy dymowe należy montować na elementach konstrukcyjnych dachu, takich jak: płatwie, wymiany, blachy stanowiące część nośną przykrycia dachu, cokoły żelbetowe, zapewniających stabilne podparcie i przenoszenie sił z klapy na konstrukcję dachu (przez poprawne mocowanie). Klapa dymowa składa się z części stałej – podstawy, części ruchomej – skrzydła oraz mechanizmu otwierającego – napędu pneumatycznego lub elektrycznego. Klapy dymowe mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe, na podstawach prostych i skośnych, w szerokim zakresie wymiarów światła otworu i wysokości podstawy. Podstawa klapy wykonywana może być ze stali, aluminium lub tworzyw sztucznych. Na ogół posiada kształt prostokąta lub kwadratu. Podstawy klap przystosowane są do wykonania obróbek dekarskich papą, membraną PCV lub blachą; powinny wystawać ponad połać dachu co najmniej 0,30 m, chyba że standard projektowy mówi inaczej.

Klapy dymowe

Klapy dymowe przeznaczone są przede wszystkim do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru.

Oddymianie i przewietrzanie

Bezpieczeństwo
W przypadku zaistnienia pożaru, aż 85% wypadków śmiertelnych spowodowanych jest przez zaczadzenie. Zastosowanie klap dymowych pozwala się przed tym uchronić. Otwarcie klap dymowych następuje automatycznie. Trujące gazy wydzielające się podczas pożaru uchodzą do atmosfery. Usunięcie duszącego i ograniczającego widoczność dymu umożliwia ucieczkę osób z terenu zagrożenia, a równocześnie ułatwia straży pożarnej skuteczniejsze przeprowadzenie akcji gaśniczej.

Sterowanie otwieraniem

Sterowanie ręczne
Niezawodnym i zarazem łatwym i wygodnym w obsłudze systemem otwierania świetlików jest ręczny otwieracz śrubowy z wyczepioną korbą. Powyższy system służy wyłącznie funkcji przewietrzania i wentylowania pomieszczeń.

Sterowanie pneumatyczne

Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego tzw. termowyzwalacza, który jest wyposażony w ampułkowy wyzwalacz termiczny oraz nabój CO2. Standardowa temperatura zadziałania wyzwalaczy wynosi 68°C lub 93°C. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu centralnej skrzynki alarmowej z nabojem CO2. Połączenie klap ze skrzynkami alarmowymi wykonane jest za pomocą rurek miedzianych lub stalowych Ř6 mm lub Ř8 mm.

Sterowanie elektryczne

Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są podłączone do centralek alarmowych. Centralki są wyposażone w baterie akumulatorów 24V dla podtrzymania zasilania przez 24/48 godzin w całym systemie oddymiania. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu przycisków oddymiania. Powyższy system jest uniwersalny i pozwala na obsługę nie tylko funkcji oddymiania ale również przewietrzania i wentylacji.

Izolacja termiczna - współczynnik Uk

Kopuły w zależności od potrzeb Klienta dostarczane są w wersji jedno-, dwu lub trójwarstwowej zapewniając wymaganą izolację termiczną (Uk) oraz przenikalność światła (c).

* powłoka górna mleczna, powłoki wewnętrzne przezroczyste